CURS DE DIRECCIÓ SIMFÒNIC-CORAL

PRESENTACIÓ

Aquest curs neix amb la pretensió de donar als estudiants de direcció coral i orquestral i a tots els estudiants de música en general, així com a professors de música l’oportunitat de tenir unes pràctiques amb un cor i una orquestra per tal de desenvolupar les seves eines comunicatives i desenvolupar-se en el dia a dia d’un director.

Sovint, existeixen certes mancances en la formació d’un director en el fet de posar-se davant d’un cor o d’una orquestra ja que solen ser pràctiques de poc temps de durada i en comptades ocasions.

Aquest projecte neix amb la intenció de ser una proposta educativa regular ( de caire anual) i amb la intenció de complementar i/o adquirir unes bones eines de la direcció.